ΞΞ

Kulturinitiative Begegnungsraum e.V.


[FrontPage Save Results Component]

 

 

 

           

    1.  Projekt:                 "All over the world - within myself"

                                      Vorbereitung der 2. Internationalen Kinder- und Jugendkunstausstellung                         

   2.    Projekt                 Lernen durch Kunst                                

  

  3.   Projekt                 Mathematik und Kunst

                                   

  4.   Projekt                  4 M  

                                      Mütter - Migrantinnen - Malen - Märchen

 

   5.   Projekt                 Kinder für Kinder

                                       Kinder machen Bücher für Kinder

 

    6. Projekt                  öffentlicher Raum

 

    7. Projekt                  Vogelreise

                                       Text Reflektion

                                       Phase 1

                                       Phase 2

                                       Phase 3

                                       Phase 4

                                       Phase 5